Atlas Ryb

 • Plotice obecná se vyznačuje značnou přizpůsobivostí i vůči znečištění vod, upřednostňuje stojaté a pomalu tekoucí vody. Nejraději se zdržuje v hejnech v pobřežních pásmech s bohatou vegetací. Plotice obecná   […]

  Plotice obecná

  Plotice obecná se vyznačuje značnou přizpůsobivostí i vůči znečištění vod, upřednostňuje stojaté a pomalu tekoucí vody. Nejraději se zdržuje v hejnech v pobřežních pásmech s bohatou vegetací. Plotice obecná   […]

  Více

 • Štika obecná je dravá ryba. Upřednostňuje průzračné vody se šťerkovým dnem, které mohou být jak stojaté, tak pomalu tekoucí. Štiky také s oblibou vyhledávají členité pobřežní terény s bohatým porostem […]

  Štika obecná

  Štika obecná je dravá ryba. Upřednostňuje průzračné vody se šťerkovým dnem, které mohou být jak stojaté, tak pomalu tekoucí. Štiky také s oblibou vyhledávají členité pobřežní terény s bohatým porostem […]

  Více

 • Sumec velký je největší evropskou sladkovodní rybou, je teplomilný a upřednostňuje vody, jejichž teplota vody v létě dosahuje alespoň 20°c. Nemá vysoké nároky na kvalitu vody, ani na obsah kyslíku. […]

  Sumec velký

  Sumec velký je největší evropskou sladkovodní rybou, je teplomilný a upřednostňuje vody, jejichž teplota vody v létě dosahuje alespoň 20°c. Nemá vysoké nároky na kvalitu vody, ani na obsah kyslíku. […]

  Více

 • Sumeček americký je společensky žijícím obyvatelem dna, značně citlivým na znečištění prostředí. Žije v jezerech a ve větších tůních s čistou vodou a hustými porosty vodních rostlin. Sumeček americký   […]

  Sumeček americký

  Sumeček americký je společensky žijícím obyvatelem dna, značně citlivým na znečištění prostředí. Žije v jezerech a ve větších tůních s čistou vodou a hustými porosty vodních rostlin. Sumeček americký   […]

  Více

 • Úhoř říční si až dodnes zachoval určitou tajuplnost, protože ohledně jeho chování v době tření a dospívání zůstává i nadále celá řada otázek otevřena. Úhoř říční Stupeň ohrožení podle IUCN […]

  Úhoř říční

  Úhoř říční si až dodnes zachoval určitou tajuplnost, protože ohledně jeho chování v době tření a dospívání zůstává i nadále celá řada otázek otevřena. Úhoř říční Stupeň ohrožení podle IUCN […]

  Více