Legislativa + Školení

ČRS Školení a přezkoušení provádí člen výboru MO v nepravidelných intervalech několikrát do roka. Vždy po přijetí 7 až 10 přihlášek v kanceláři MO ČRS jsou nový uchazeči písemně předvoláni na určitý den (většinou se jedná o sobotu) do kanceláře MO, kde jsou proškoleni a seznámení s problematikou a legislativou kolem lovu ryb a následnou sobotu probíhají zkoušky – testy písemnou formou.

Na následující schůzi výboru MO jsou jejich výsledky vyhlášeny a výbor schvaluje jejich přijetí. Hned potom si mohou nový uchazeči (již členové ČRS) vyzvednout povolenky k lovu ryb, za předpokladu, že již mají zakoupený platný Rybářský lístek, který vydávají a evidují pověřené obce a MěÚ.

Ceník povolenek
Rybářský řád
Rybářské testy
Přihláška za člena ČRS
Informace o rybářské stráži
Jak správně zapisovat úlovky?
Jak správně vyplnit povolenku a sumář úlovků

Jak se stát sportovním rybářem

Zájemce o členství v ČRS a o lov ryb musí:

1. Navštívit místní organizaci ČRS, zpravidla nejblíže místu trvalého bydliště ( seznam všech MO ČRS najdete na www.rybsvaz.cz ).
2. Podat u příslušné MO přihlášku za člena.
3. Absolvovat test na přezkoušení uchazečů pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS, který se skládá ze základních znalostí z oblasti rybářství, biologie ryb a právních předpisů upravujících lov ryb.

Na základě úspěšně absolvovaného testu MO vydá:

Osvědčení o získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku. Na jeho základě příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností (v jehož obvodu má žadatel o vydání prvního rybářského lístku trvalý pobyt ) vydá, po vyplnění poplatku, rybářský lístek.

Členskou legitimaci
Při jejím vydání zaplatí žadatel zápisné a členský příspěvek.

Děti do 15ti let předkládají spolu se všemi žádostmi i souhlas oprávněného zástupce. Školení dětí probíhá většinou formou kroužků mládeže při MO, kde se jim věnují proškolení vedoucí.

Po splnění všech těchto kroků si může žadatel u své MO koupit povolenku k lovu ryb na mimopstruhové nebo pstruhové rybářské revíry.

ČRS vydává několik druhů povolenek k lovu ryb s různým rozsahem platnosti. Nejširší platnost mají celorepubliková a celosvazová povolenka, následují územní povolenky jednotlivých územních svazů ČRS a místní povolenky na konkrétní rybářské revíry.

Další informace Vám budou ochotně poskytnuty na všech MO, sekretariátech územních svazů i sekretariátu Rady ČRS.

Pak Vám už zbývá jenom navštívit specializovanou prodejnu s rybářskými potřebami, kde Vám jistě ochotně poradí při výběru rybářského náčiní, vybrat si rybářský revír k lovu ryb a nahodit udice.