Mládež

Jak se stát rybářem

Vážení přátelé rybáři, chci Vás touto cestou seznámit s pravidly pro získání oprávnění lovit ryby v revírech Českého rybářského svazu.

Jak se stát rybářem

Každé začínající dítě musí projít školením ve formě rybářského kroužku, který vede každá místní organizace Českého rybářského svazu. V některých městech tyto kroužky pracují ve spolupráci s domy dětí a mládeže. Děti se zde naučí poznávat ryby, rostliny a vodní živočichy. Dále se naučí chránit přírodu a v souladu s rybářským zákonem vykonávat rybářské právo. Rybářská legislativa je poměrně složitá a podle nového zákona o rybářství mají děti stejná práva a povinnosti jako dospělí členové.

Informujte se proto v kanceláři vašeho MO ČRS.