Mimopstruhové revíry, Rybářské revíry

421 042 LUŽNICE 10 B

Uživatel revíru: Jihočeský ÚS Organizace pověřená hospodařením : MO Třeboň, MO Suchdol nad Lužnicí Rozloha: 180,0 ha Popis revíru Přítok Vltavy. Rybářský revír tvoří zaplavené prostory po těžbě štěrkopísku: Majdaléna  – Cep – velké […]

Uživatel revíru: Jihočeský ÚS
Organizace pověřená hospodařením : MO Třeboň, MO Suchdol nad Lužnicí

Rozloha: 180,0 ha

Popis revíru
Přítok Vltavy. Rybářský revír tvoří zaplavené prostory po těžbě štěrkopísku:

Majdaléna  – Cep – velké jezero, Cep I – malé jezero (obě jezera jsou propojena kanálem)                                   v k. ú. Cep  140,0 ha
GPS 48°56’51.938″N, 14°52’34.173″E

Velká Tušťská     v k. ú. Tušť  30,0 ha
GPS 48°54’12.925″N, 14°53’34.252″E

Malá Tušťská  v k. ú. Tuš’t  10,0 ha
GPS 48°53’51.044″N, 14°54’14.76″E

Horní míra u kapra obecného je 70 cm. Každý ulovený kapr delší než 70 cm (včetně) se musí bez prodlení a s maximální šetrností vrátit zpět do rybářského revíru. Kapra nad 70 cm (včetně) je osoba provádějící lov povinna zapsat do oddílu II. povolenky k lovu ryb (Evidence docházky a úlovků) s uvedením data lovu (datum se zakroužkuje), čísla revíru, délky a hmotnosti (hmotnost lze stanovit odhadem). Tato ryba se nezapočítává do sumáře úlovků a docházek.
Lov ryb je zakázán v areálu úpravny štěrkopísku v k. ú. Majdaléna, po obou stranách propojovacího kanálu mezi jezery Cep a Cep I, z celé hráze mezi jezery Cep a Cep I a dále z ostrova nacházejícího se na jezeře Cep I. Na východním břehu jezera Cep, které sousedí s řekou Lužnicí, a to od železné závory přes cestu v severovýchodním rohu jezera Cep až po jihovýchodní roh jezera Cep jsou žlutými pruhy na stromech u cesty označena místa, ze kterých je lov ryb povolen. Na vodní ploše jezer je zákaz používání plavidel pro vnadění a chytání ryb.
Upozornění: Na přilehlých pozemcích revíru, břehových částech revíru a vodní ploše revíru je zákonem zakázáno: provádění jakýchkoliv terénních úprav, poškozování a ničení dřevin a pobřežních porostů, táboření, stanování, stavění přístřešků a stanů s podlážkou i bez podlážky, kempování, rozdělávání a udržování ohňů, odhazování odpadků, znečišťování území a vodní plochy. Rybářské deštníky jsou povoleny. Je zakázáno vjíždět s motorovými vozidly do přilehlých lesů a mimo silnice a místní komunikace. Dále je zakázáno používání jakýchkoliv plavidel, a to pro jakékoliv účely.
Kapr obecný je hájen v celém revíru 43. a 44. týden.

foto: crsjhradecPřečteno: 1 025x
1 Hvězdička2 Hvězdičky3 Hvězdičky4 Hvězdičky5 Hvězdiček (zatím nehodnoceno)
Loading...

Vaše komentáře